A Szoptatás Világhetét 1992-ben ünnepeltük először augusztus 1–7. között, a World Alliance for Breastfeeding Action (Fellépés a Szoptatásért Világszövetség, WABA) kezdeményezésére. A Szoptatás Világhetének kezdőnapja az Innocenti Nyilatkozat elkészültének évfordulójával azonos. 

De mi is az az Innocenti Nyilatkozat? 

Innocenti Kiáltvány
„Szoptatás a 90-es években: Globális kezdeményezés” c.
WHO/UNICEF találkozón fogalmazták meg, és fogadták el 1990-ben.

A Kiáltvány a szoptatás védelme, elősegítése és támogatása érdekében született meg.
Szól a szoptatás egyedülálló voltáról, és arról is, hogy a kutatások azt igazolták, hogy előnyös hatásai fokozottan érvényesülnek a szoptatás időtartamának növekedésével.

Kijelentik, hogy:
• Minden anyát képessé kell tenni arra, hogy 4-6 hónapig kizárólagosan szoptasson, azután pedig megfelelő kiegészítés mellett folytatódjon a szoptatás 2 éves korig vagy azon túl.

• Ennek a célnak eléréséhez sok országban szükség van a „szoptató-kultúra” megerősítésére és a „cumisüveges-kultúra” betörése elleni erőteljes ellenállásra.

• „Arra kell törekednünk, hogy növeljük a nők önbizalmát, hogy képesek szoptatni. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat sikeres legyen, el kell távolítanunk minden akadályt és olyan befolyásoló tényezőt, ami a szoptatással kapcsolatos gondolkodást és viselkedést manipulálja, gyakran közvetett, kifinomult eszközökkel. Ez érzékenységet és örökös éberséget követel, valamint olyan felelős és átfogó kommunikációs stratégiát, amely felöleli az összes médiumot és a társadalom minden rétegéhez szól. El kell távolítani továbbá minden olyan akadályt az egészségügyi rendszerben, a munkahelyeken és a közösségekben, ami a szoptatás útjába állhat.”

• Lépéseket kell tenni, hogy a nők megfelelően táplálkozanak, megfelelő információkkal rendelkezzenek a családtervezésről és segítséget kapjanak a szoptatás fenntartásához, hogy ezáltal is növeljék a szülések közötti időtartamot.

• Minden kormány dolgozzon ki nemzeti szoptatási irányelveket, és tűzzön ki megfelelő nemzeti célokat a 90-es évekre!

• A nemzeti hatóságok illesszék a szoptatási irányelveket az általános egészségügyi irányelvekbe; támogassanak minden olyan tevékenységet, amely védi, előmozdítja és támogatja a szoptatást; minden egészségügyi dolgozót oktatásban kell részesíteni, hogy rendelkezzenek a megfelelő ismeretekkel a szoptatás segítéséhez!

CÉLOK: A kormányok 1995-re érjék el a következőket:

1. Ki kell jelölni egy országos szoptatásvédelmi koordinátort, és fel kell állítani egy országos tárcaközi szoptatásvédelmi bizottságot.

2. El kell érni, hogy minden szülészeti szolgáltatást nyújtó intézmény a „10 lépés a sikeres szoptatáshoz” c. dokumentum alapján végezze munkáját.

3. Teljességgel meg kell valósítani a Nemzetközi Kódex elveit és szándékait és

4. Törvényeket kell hozni a dolgozó anyák szoptatási jogainak védelmére, és alkalmas eszközökkel be is kell tartatni őket.

Innocenti Kiáltvány 2005. 
A Kiáltvány 15. évfordulóján született kiegészítéseket tartalmazza. 

Részletek:
Az elfogadott emberi jogi – különösen a Gyermekjogi Egyezményben lefektetett – alapelvek mentén, olyan környezetet képzelünk el, amelyik képessé teszi az anyákat, családokat és más gondozókat, hogy informált döntést hozzanak az optimális táplálással kapcsolatban, ami kizárólagos szoptatást jelent hat hónapos korig, majd pedig – megfelelő kiegészítő táplálás mellett – a szoptatás folytatását kétéves korig vagy azon túl. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása hozzáértő, gyakorlati támogatást tesz szükségessé, hogy minden csecsemő és kisgyermek elérhesse a legmagasabb szintű egészségi állapotot, ami általánosan elfogadott joga minden gyermeknek.

Az 1990-es célokon túl a következőket kell megvalósítani:
5. Ki kell fejleszteni, bevezetni, monitorizálni és értékelni egy átfogó csecsemő- és kisgyermek táplálási irányelvet a nemzeti táplálkozási, gyermek- és reproduktív egészségügyi valamint szegénység elleni programokon belül.

6. Biztosítani kell, hogy az egészségügyi és egyéb idetartozó szektorok védjék, támogassák és elősegítsék a hat hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást és a szoptatás folytatását kétéves korig vagy azon túl, miközben az anyák számára elérhetővé kell tenni a szükséges támogatást – a családban, a közösségben és a munkahelyen – hogy ezt a célt elérhessék.

7. Elő kell segíteni a helyes időben elkezdett, biztonságos és megfelelő kiegészítő táplálást a szoptatás folytatása mellett.

8. Tájékoztatást kell nyújtani a különösen nehéz körülmények közötti csecsemő– és kisgyermek táplálásról, és az anyák, családok és egyéb gondozók számára szükséges támogatásról.

9. Át kell gondolni, milyen új törvényekre vagy más alkalmas eszközökre van szükség ahhoz, hogy az Anyatejet helyettesítő anyagok marketingjének nemzetközi kódexe és a kapcsolódó, az Egészségügyi Világszervezet által hozott határozatok érvényre jussanak.

Boldog és problémamentes szoptatási időszakot kívánunk mindenkinek! 


forrás: https://szoptatas.info/

Az eddigi összes  cikk a blogon, szoptatás témában