A családi napközi nem helyettesítheti az óvodai nevelést és középfokú oktatási intézménybe úgy lehetne bekerülni, ha a diákok sikeresen teljesítik a központi vizsgát - többek között ezt rögzítené az Országgyűlés oktatási bizottsága a köznevelési törvényhez benyújtott módosító indítványokban.

A testület rögzítené azt is, hogy az óvoda is a köznevelés részét képezi, így nem maradhat ki az állam általi finanszírozásból, már csak azért sem, mivel kötelezővé kívánják tenni az óvodai nevelésben való részvételt 3 éves kortól.

Az oktatási bizottság azt javasolja továbbá, hogy ne nyolc, hanem legalább tizenhat óvodáskorú, vagy alsó tagozatos korú gyermek legyen a feltétele annak, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport, illetve az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. A testület szerint ugyanis a nyolc óvodás gyermekből, illetve nyolc tanulóból álló csoport instabil, kiszámíthatatlan helyzetet teremtene gazdaságossági és oktatásszervezési szempontokból egyaránt, és egy család elköltözése a létszámok jelentős átalakítását vonhatná maga után.

Kezdeményezi a testület annak a passzusnak a pontosítását is, amely a tanuló emberi méltóságára, jogaira vonatkozik, és rögzítené, hogy nem csak testi, hanem lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak se lehessen alávetni.

Szintén a szakbizottság indítványozza annak szerepeltetését, hogy a családi napközi nem helyettesíti az óvodai nevelést. Az indoklás szerint a családi napköziben nincsenek meg azok a szakmai elvárások, amelyek segítenék a kisgyermek szociális kompetenciáinak fejlesztését, a napközik nem rendelkeznek nevelési tervvel, szakmai ellenőrzésük nem szabályozott.

A törvény részévé tennék, hogy középfokú oktatási intézménybe történő felvétel előfeltétele minden iskolatípusban központi vizsga sikeres teljesítése, ez segítené ugyanis a középiskolákban a színvonalas oktatást, és minden tanuló a képességeinek megfelelő intézményben, illetve iskolatípusban tanulhatna tovább.

Kikerülne a javaslatból, hogy tizenhét óráig vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni kell a felügyeletükről. Az indoklás szerint, ha a diákok tizenhat óráig vannak csak az intézményben a felügyeleti kötelezettség tizenhét óráig történő ellátását semmi nem indokolja.

MTI