Az Alkotmánybíróság friss határozata szerint az kötelező óvodáztatás nem ellentétes az Alaptörvénnyel. A szülők jogaik mellett kötelességeket is viselnek, így gondoskodniuk kell a kiskorú gyermekről, illetve taníttatatniuk. Az alkotmánybírók szerint ugyan „elsősorban a szülők jogosultak arra, hogy döntsenek a gyermekeik testi és szellemi fejlődésével kapcsolatos kérdésekben”, de ez a kötelező óvodáztatás mellett is biztosított, hiszen a gyermekek „adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat – többek között – óvodát”. „A napi négy órás foglalkozás általánosságban indokolt elsősorban a szocializáció, a majdani iskolai követelményekhez való alkalmazkodás, a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítéséhez” – írja a határozat indoklása.

A döntés háttere, hogy Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa korábban az Alkotmánybírósághoz fordult a köznevelési törvénynek azon az előírása miatt, amely szerint 2014-től kötelező lesz óvodába járnia minden három évnél idősebb gyereknek. Az ombudsman szerint a rendelkezés korlátozza a szülőknek az alaptörvény, illetve a Magyarország által is aláírt Gyermekjogi Egyezményben biztosított neveléshez való jogát. Szabó Máté szerint az óvoda fontos a gyerekek fejlődésében, de az egységes, kötelező korhatár nem veszi figyelembe, hogy ebben az életkorban még igen jelentős különbségek lehetnek a gyerekek közt.

A taláros testület határozatához csatolt különvéleményében  Paczolay Péter, a testület elnöke arról ír, hogy a köznevelési törvény szabályozása „fordított - már-már családellenes - logikát képvisel”, hiszen nem azt kellene igazolni, hogy a szülő alkalmas a gyermeke nevelésére, hanem azokban az esetekben lenne indokolt a szülői jogok korlátozása, ahol igazolt, hogy a gyermek jogaival és érdekeivel ellentétes módon jár el, és nem tudja biztosítani a megfelelő nevelést és társadalmi beilleszkedést.

Az óvoda tehát kötelező lesz minden háromévesnek. Már csak férőhelyről illene gondoskodnia az illetékeseknek. Szabad választásról ugyanis aligha beszélhetünk a mai helyzetben. A szülő eszi nem eszi nem kap mást, mint a lakhely szerint körzetes (esetleg munkahelye szerint körzetes) intézményt.

El lehet persze intézni a kérdést a férőhelyek létszámának mondjuk 110 százalékra duzzasztásával is. Láttunk már ilyen javaslatokat. Legutóbb egy hasonló kerettágító ötlet nyomán derült ki, hogy a matek jó, csak éppen kevesebb, mint három négyzetméternyi hely jutna egy gyermeknek, ha az Országgyűlés elfogadná a javaslatot. A tyúkok területigényét EU-s szabályok biztosítják, a gyermekek területigénye vajon milyen módon biztosított a javaslat alapján? - tette fel akkor a kérdést a bölcsődei alkalmazottak szakszervezetének elnöke.

Sok helyen (Budapesten és az agglomerációban tudomásom szerint zömmel) a helyi óvoda jelenleg – a három éves kortól kötelező felvételi nélkül is - átlag harminc-harmincöt fős csoportjainak valamelyikébe eddig sem volt egyszerű bekerülni.

Hogy tud vajon ezeken a helyeken megfelelően foglalkozni egy óvónő harmincöt óvodással? Mit fognak kezdeni ha az újonnan beíratott kicsik esetleg ennél is többen lesznek? Lesz mondjuk elegendő csoportszoba? Érdekes kérdést vet fel, hogy ha kötelező lesz felvenni minden hároméves gyereket, akkor vajon képesek lesznek-felvesznek-e még nem teljesen szobatiszta gyerekeket is, illetve mihez kezdenek az ilyen problémákkal az óvodák (agyonterhelt csoportjaiban).

A valamilyen területen lemaradt, fejlesztésre szoruló gyerekekre vajon jut majd idő, energia, figyelem a tömegben?  

Esetleg csiribí-csiribá megnyílnak a titkos pénzcsapok és szeptemberre új ovik nőnek a földből, ahol majd huszonöt alatt tudják tartani a csoportok létszámát?

Már korábban is írtam, de ismét megteszem; a magam részéről inkább azt tartanám jónak, ha kötelező lenne felvenni három éves kortól óvodába a gyereket (és ennek meg is lennének a tárgyi feltételei), de óvodába járatni csak négy vagy öt éves kortól lenne kötelező őket.

Ti mit gondoltok a kérdésről?

 

Center

 

További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán. Tetszik?