A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete azt javasolja, hogy erkölcstan tantárgy oktatására csak erős hivatástudattal rendelkező és feddhetetlen életmódot folytató pedagógusokat lehessen alkalmazni.

A szervezet állásfoglalásában ezen kritériumoknak megfelelő pedagógusként említi azokat, akik példás családi életet élnek, nem elváltak, nem élnek élettársi kapcsolatban és legalább egy, házasságban született gyermeket nevelnek (vagy örökbe fogadtak).
Erkölcstan tantárgyat tanító pedagógus csak az lehet, akinek nincsenek káros szenvedélyei, nem dohányzik, nem alkoholizál, "aki mentes a szexuális aberrációktól, otthonukban sem néznek szexfilmeket". A szervezet szerint az általános iskolákban az erkölcstan tantárgyat oktató pedagógus életviteléről alapos környezettanulmányt kell készíteni, és nem elég a módszertani, elméleti felkészültség, illetve a gyorstalpaló továbbképzési tanfolyamok elvégzése.


Mint írták, mivel az állami fenntartású iskolák 1. és az 5. évfolyamain szeptemberben induló hit- és erkölcstanoktatás kötelező tanórai foglalkozás, ezért elengedhetetlen, hogy a tanfelügyelet kiterjedjen az egyházak által alkalmazott hittantanárok pedagógiai-szakmai ellenőrzésére is.

Jogi garanciára van szükség - folytatták -, hogy a hit- és erkölcstan óra minden tanuló számára ingyenes lesz, azaz az egyházi jogi személy térítésmentesen biztosítja a szükséges tankönyveket és más írásos dokumentumokat, felszereléseket.
Hozzátették: javaslatuk szerint az általános iskola helyi tantervében meghatározott "erkölcstan órán" minden tanuló köteles részt venni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkező tanulók részt vehessenek a hittanórákon is.

Utaltak arra is: a tantárgyválasztást szabályozó miniszteri rendelet értelmében az általános iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.

Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár február 12-én, a Szentimrevárosi esték rendezvénysorozaton azt mondta: napokon belül nyilvánosságra hozzák a szeptemberben a közoktatásban heti egy órában induló hit- és erkölcstan, valamint az etika oktatására való jelentkezés szabályozását. Mint kifejtette, ezen az oktatási területen is változatos pedagógiai módszerekre lesz szükség, továbbá a tanároknak hiteleseknek kell lenniük a diákok számára.

MTI

Egészen őszintén az első pillanatban azt hittem, a Hírcsárda valamelyik szösszenetét vette át tévedésből a távirati iroda. A következő percben aztán nem tudtam sírjak, vagy nevessek a felvetésen. Végül úgy döntöttem, az utóbbit választom, és ezúton javasolnék további megfontolásra érdemes kritériumokat az egyesületnek:

Követelhetnék, hogy a szexfilmek megtekintésén túl legyen tilos a szexre gondolni reggel 4 és hajnali 3 között. Aki mégis megteszi, az csak és kizárólag misszionárius pózban végzendő és gyereknemzést szolgáló aktusra gondolhat, maximum napi egy percben. További heti három-öt perc engedélyezett az elgondolás kivitelezésére, szigorúan leoltott lámpa mellett.

Tekintetbe véve, hogy az eredeti javaslat nemes egyszerűséggel kizárná a cölibátust választó papok és apácák erkölcstan oktatásban vállalandó szerepét (ami nyilván nem célja az egyesületnek a mostani - hittant preferáló – politikai légkörben), javasolhatnák, hogy megoldás gyanánt minden ilyen oktatói munkára pályázó egyházi személy fogadjon örökbe egy gyereket és vele éljenek példás családként.

A példás családi élet keretében nemcsak az élettársakat, hanem mindazokat is, akik nem házasok legalább tíz éve szintén ki lehetne hagyni az oktatók közül, hiszen esetleg el találnak válni.

A kandidált oktatók életéről alapos környezet tanulmányt végző személyek, vagy szervek jogosultak lehetnének, hogy 0-24 szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a tanerőket. Emellett javasolhatnák minden óra előtt és alkalomszerűen is alkohol- és drogteszt végzését. Ennek elvégzésére a MOB doppingellenőreit lehetne tovább képezni, így akár hétvégén vagy családi eseményeken is megjelenhetne a vizelettesztet gyűjtő kommandó.

Felmerül még a környezettanulmányt végzők erkölcsi feddhetetlenségének a kérdése is, tehát javasolhatnák, hogy a környezettanulmányt végzők csak erkölcstan tanításra alkalmas jelöltek közül is csak a – feltétlenül létrehozandó értékelési listán minimum 110 százalékot elérő személyek - lehessenek. Őket is kell ellenőrizni persze. Ezt  feladatot természetesen az erkölcsösség alapigazságainak a letéteményese, a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete látná el. Az ő tagjaik biztosan egytől-egyik mind megfelelnek az általuk támasztott követelményeknek. Hogy őket ki ellenőrizné, arra sajnos jelenleg nincs ötletem.

Végezetül szeretném megfontolásra ajánlani a szövetségnek az alábbi kérdést.

Vajon mennyire erkölcsös dolog az elhivatott szakmai szemmel megfelelő embertársaink között nemi életük és családi állapotuk alapján válogatni?

Center

Update: a hvg.hu-n megjelent írás (az ltalunk is ismert és tisztelt L. Ritók Nóra tollából) alapján ez az ember meglepően nagy "jogkörrel" rendelkezik iskolai, nevelési kérdésekben. Beidézném a cikk lényegét: "Az erkölcsbajnok ugyanis nemcsak a tévéstúdióban ül ott, ahol mosolyogva visszavon mindent, mondván nem is úgy gondolta, stornó az egész, hanem ott ül különféle testületekben, ahol döntéseket hoznak. Szakmai munkáról, nevelőtestületekről, gyerekekről. Mondjuk, a mi iskolánkról, amelyik az egyik legelmaradottabb kistérségben működik immár másfél évtizede, és elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásával foglalkozik. Azt, hogy melyik nem állami, önkormányzati fenntartású intézményekkel köt az illetékes minisztérium közoktatási megállapodást, tehát, hogy az alapítványi iskolák közül melyek lesznek azok, amelyek végezhetik tovább eddigi munkájukat, azt egy ötfős Bíráló Bizottság zsűrizte. Az egyik tagja a tévéinterjúban kedélyes hülyeségeket beszélő úr. (A másik „civil” tag pedig a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének delegáltja.) Ők ítéltek módszertanról, életpályákról, koncepciókról, gyermeki sorsokról.

Miközben kacagunk az elmúlt évek leghumorosabb tévéműsorán, jusson eszünkbe ennek a szervezetnek és vezetőjének szerepe a köznevelés alakulásában. A szervezet és képviselője, melynek neve, véleménye ott van (vagy kihangosításra kerül?) az oktatáspolitikai döntésekben. Felbukkan pályázati bíráló bizottságokban vagy ott van a Közoktatás-politikai Tanács ülésein is. A szerep persze lehet ilyen is, mint az etika tanár szempontjaiban: tesztelni, elhinteni, beleültetni a bogarat az emberek fülébe, vagy elterelni a figyelmet valami másról."

Ha ez így van, akkor a dolog szomorúbb az itt kigúnyolt kutyakomédiánál.

Vakmacska


További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán. Tetszik?