Munka GYES után sorozatunk minden témájához érkeztek kérdések. Egy részét sikerült komment formában megválaszolni, vagy a komentelők is tudtak segíteni egyes részletek tisztázásában, de kaptunk olyan levelet is, ahol egyrészt kérdések özönével szembesültünk, másrészt úgy láttuk, tanulságosak lehetnek a válaszok mások számára is. A szakértő válaszából az is kiderül, hogy a törvény egyes pontokon ellentmondani látszik önmagának (erre már korábbi elemzés során is igyekeztünk rávilágítani), ami jókora bizonytalanságot hozhat munkáltató és munkavállaló számára is, például a kötelező részmunkaidő vagy a kismama elbocsáthatósága kérdésében. Alább közöljük a levelet, majd a válaszokat.

Kedves Bezzeganya! Jelenleg 7 hónapos a kisfiam, és szeptemberben tervezek visszamenni dolgozni, maximum 6 órában.

Úgy olvastam, ha az új Munka Törvénykönyve lép életbe, amennyiben a gyermek 3 éves kora előtt munkába állok (tehát nem leszek fizetés nélküli szabadságon), akkor pozíció híján a munkáltató gond nélkül elbocsáthat. (Velem aláírattak egy papírt a szülés előtt, hogy nincs számomra pozíció a cégnél, ha vissza akarok majd menni, akkor nézzem a cég belső álláshirdetéseit.)

Viszont ha jól értelmezem, akkor kérésemre 4 órás munkát köteles biztosítani a gyermek 3 éves koráig, tehát a védelem megillet.

A kérdéseim:

Amennyiben nincs a korábbihoz hasonló pozíció a cégnél, akkor mi a helyzet? Elbocsáthat?

Elbocsátás esetén mit kell, hogy fizessen? Itt arra gondolok, hogy pl. ki kell, hogy fizessen a gyermek 3 éves korában érvényes végkielégítést és felmondási időt is? Ezen túl, a cégnél van egy-két juttatás, ami akkor jár csak, ha az ember dolgozik. Ha én dolgoznék, de a cég nem tud munkát adni, akkor ezen juttatások kifizetésére jogosult vagyok? Vagy mondhatja egyszerűen azt, hogy nincs pozíció, maradjak GYES-en, amíg lesz valami?

Az elbocsátás védelme 6 ill. 8 órás munkavégzés esetén megillet?

Amennyiben 4 órában sikerül visszamennem dolgozni, a gyes megillet?

Amennyiben még az új törvény hatályba lépése előtt jelzem, hogy vissza szeretnék menni dolgozni 4, max. 6 órában, akkor a munkáltatónak milyen kötelezettségei vannak? Mi történik azzal, ha pl. én elkezdem kivenni a felhalmozódott szabadságomat, munkába is állnék, de pl. nincs pozíció és ez a helyzet áthúzódik az új törvény hatályba lépése utánra. Ilyenkor elbocsáthat, vagy a 4 órás állás biztosításának kötelezettsége ekkor is érvényes?

Dr. Farkas Zsuzsanna válaszai:

. Igen, az új szabály szerint 2012. július 1-e után elbocsájthatja (eddig erre az időre állásidőt kellett fizetnie)

2. Az új törvény életbe lépését követően a felmondás pillanatáig megszerzett jogviszony alapján kell fizetnie, nem a gyermek 3 éves koráig (nincs kiterjesztés!)

3. Egyéb, béren kívül juttatások tekintetében a mindenkor belső szabályzat lesz az irányadó.

4. Jelenlegi szabály szerint állásidőt kellene fizetni, új törvény életbe lépése után vagy Ön önszántából visszamegy ( vagy marad  GYES-en) vagy ha nincs pozíció, fel lehet mondani Önnek.

5. Mind 6, mind 8 órás pozícióban megilletné alapesetben, de az új részletszabály belépésével (új tv 66.§) a létszámleépítés Önt is érintheti.

6.  4 és 6 órás (heti max 30 órában) megilleti a GYES.

Álláspontom szerint, a gyakorlatot követve minden július 1-e előtt megszakított fizetés nélküli szabadságra a régi tv lesz az irányadó átfedéssel.

A jelenlegi törvény alapján a munkáltató nem köteles Önt részmunkaidőben foglalkoztatni, ha ez gazdaságilag nem oldható meg. (csak a közszférában írták ezt elő már korábban - a szerk.)

Július 1-e után elméletileg 3 éves korig köteles lesz 4 órában foglalkoztatni, amennyiben kéri. Ez az új szakasz (új tv 66.§) azonban kissé megzavarja a képet.

Jelenleg őszintén nem egyértelmű az, hogy a valóságban ez hogyan fog működni (erre időt kérek, konzultálnom kell a minisztériummal).

Az eddig rendelkezésre álló minisztériumi állásfoglalás a következőt közli:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § –nak (6) bekezdése rendelkezik a szülési szabadságot, vagy a gyermek gondozása céljából járó fizetés nélküli szabadságot igénybe nem vevő munkavállaló felmondási védelméről. Ennek értelmében a felmondási védelem az anyát, illetve a gyermekét egyedül nevelő apát abban az esetben is megilleti a gyermek hároméves koráig, ha az anya szülési, illetve az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa a gyermek gondozása céljából nem vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot.

A végelmi időszak alatt a munkáltató a munkaválalló határozatlan időtartmű munkaviszonyát azonnali hatályó felmondással (ami a mostani rendkívüli felmondásnak felel emg) csak akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  Az új Mt. 66. § (5) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonya a munkavállaló képességével, vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak akkor szüntethető meg, ha a munkaszerződéseben meghatározott munkahelyen – ennek hiányában azona  munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi – nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör,  vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. A képesség magában foglalja az eredményes tevékenység személyes feltételeit, azaz a munkavállalónak mindazon feltételekkel rendelkezni kell, amelyek szükségesek munkaköri feladatainak teljesítéséhez. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a jelenleg hatályos Mt. 90. § alapján a munkáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát a gyermek hároméves koráig. A munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésére azonban a jelenleg hatályos szabályok szerint is van lehetőség.”

A szakmai álláspont „tájékoztató jellegű”. Nem irigylem a 2012 nyarán ilyen helyzetbe kerülőket.

Vakmacska