Tavaly szeptemberben, az óvodai szülői értekezleten kezdődött. Ekkor tájékoztattak minket az óvónők, hogy a csoportból valamennyi gyerek iskolaköteles korú, vagyis 2012. május 31-ig betölti a 6. életévét. Rajtuk kívül a szülő kérelmére iskolába mehet az a gyerek, aki december 31-ig betölti a 6. évét, ehhez azonban a nevelési tanácsadó javaslata is szükséges.

Jelen pillanatban 18. életévük betöltéséig kötelesek a gyerekek iskolába járni. (de a most iskolába lépők már 16-ig lesznek…ha újra meg nem változtatják – a szerk.)

Azt is megtudtuk, hogy októbertől folyamatosan végzik a gyerekek iskolaérettségi vizsgálatát ez alapján még szükség esetén sor kerülhet a gyerek fejlesztésére.

Novembertől január végéig került sor az iskola kiválasztására (erről részletesen majd később). Februárban kellett leadni a jelentkezési lapot, 3 iskolát kellett megjelölni. A jelentkezési lapokat nálunk az óvodákba küldik meg, és kitöltés után ott is szedik össze, onnan továbbítják, szerintem nagyban könnyítve ezzel a szülők életét.

Március második felében kaptuk meg a határozatot arról, hogy hova vették fel a gyereket, áprilisban beiratkozás.

 A körzetes iskola a hozzá tartozó iskolaköteles gyerek felvételét kizárólag helyhiány miatt tagadhatja meg. A tanév kezdete hivatalosan szeptember első munkanapja, az utolsó június 15., vagy (ha hét végére esik) az ezt megelőző utolsó munkanap.

A közoktatási törvény szerint a gyerekek magántanulóként is folytathatják tanulmányaikat.

5. osztálytól 8 osztályos gimnáziumban is tanulhatnak a gyerekek, ha van rá lehetőség.

 Természetesen választhat a szülő nem önkormányzati fenntartású iskolát is. Ezekre szintén vonatkozik a közoktatási törvény, de a jelentkezés és a felvétel menete másképp zajlik, iskolánként eltérő.

 Az iskolák munkáját segíti a pedagógiai szakszolgálat. Ők biztosítják szükség esetén a fejlesztést, gyógytestnevelést, logopédiát, bár egyre több iskolában van logopédus, fejlesztőpedagógus, így sok mindent „házon belül” is meg tudnak oldani, ami szintén nagy segítséget jelenthet a szülőknek, hiszen nem kell – adott esetben – a város másik végére vinni a gyereket, ráadásul döntően munkaidőben.

A magyarországi napló főhőse Balázs. Júniusban múlt 7 éves, kicsit szorongó, félénk, de nagyon érdeklődő gyerek. Logopédiára jár, valamint tavaly december óta fejlesztőpedagógus foglalkozik vele heti 2 órában. Figyelme, monotóniatűrése, finommotorikája szorul némi „kiigazításra”. Önkormányzati iskolába fog járni, teljesen „sima” első osztályba, tehát semmi tagozat. A suli alapfokú művészetoktatási intézményként is működik, jók a sportolási lehetőségek, második osztálytól nyelvet is tanulnak.

Tanévkezdés: szeptember 3-án.

Drlucifer