A gyes, gyed és egyebek változásairól itt olvashattok.

Center összefoglalta a Bezzeganya olvasóinak, amit a gyedről-gyesről-családi pótlékról és az egyéb családtámogatási ellátásokról tudni érdemes. A posztot frissítjük az új információkkal, változásokkal. Az egyszerűsített táblázatot itt nézhetitek meg.

Új infó: emailben is igényelhető a családi pótlék és az anyasági támogatás

Családi pótlék

Kinek:

A gyerekkel egy háztartásban élő bármelyik szülő jogosult rá (vér szerinti, örökbefogadó, nevelőszülő, hivatalos nevelőszülő, gyám).

Mikor?

A gyerek születésétől jár. A tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Hol, hogyan?

A ’Családi pótlék igénybejelentés’ elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, akkor is, ha már jogosultak vagyunk rá, és csak a gyermekek száma változik. A nyomtatvány elérhető és ingyenesen letölthető erről a címről.

Az igénylést a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához kell elküldeni, vagy személyesen bevinni (címei és ügyfélfogadási időpontjai itt nézhetők meg.)

Mit kell benyújtani, mellékelni?

1. Az igénylő ÉS a gyerek TAJ kártya másolata

2. Az igénylő személyi igazolványa vagy kártya típusú jogosítványa vagy útlevele.

3. A gyerek eredeti születési anyakönyvi kivonata

Összege:

1. egy gyermek esetén: 12.200,-

2. egy gyermeket egyedül nevelő esetén: 13.700,-

3. kétgyermekes család (gyermekenként): 13.300,-

4. két gyermeket egyedül nevelő esetén (gyermekenként): 14.800,-

5. három vagy több gyermek esetén (gyermekenként): 16.000,-

6. három, vagy több gyermeket egyedül nevelő esetén (gyermekenként): 17.000,-

7. tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23.300,-

8. tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25.900,-

Mikor és hogyan fizetik?

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, már akkor jogosult lennél/vagy rá. Ha késedelmesen nyújtod be, akkor, visszamenőleg legfeljebb két hónapra állapítják meg. Tehát ha már régebben szültél, mire a kérelmet beadod, a családi pótlékot maximum csak a szülés dátumáig, de csupán az igénybejelentéstől számított két hónapra visszamenőleg kapod meg. A jogosultság megállapítása esetén minden hónap elején kell kiutalni az igénybejelentésen megjelölt számlára vagy lakcímre.

Anyasági támogatás

Mikor?

A szülést követő hat hónapon belül igényelhető.

Hol, hogyan?

A Kincstár lakcím szerinti regionális igazgatóságánál vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkahelynél lehet igényelni postai úton, vagy személyesen.

Mit kell benyújtani, mellékelni?

1.     „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" formanyomtatványt (beszerezhető a Kincstár regionális igazgatóságainál, a települési önkormányzatoknál, illetve letölthető erről és erről az internetes oldalról.)

2.     érvényes személyi igazolvány, vagy kártya típusú jogosítvány vagy útlevél másolatát;

3.     lakcímkártyának a lakcím részéről készült másolatát;

4.     a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát

5.     az igénylő ÉS a gyerek TAJ kártyájának másolatát;

6.     a terhesgondozást végző orvos igazolását arról, hogy a terhesség alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt vett a szülő nő. Másolat is elfogadható. (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt megszakítás nélkül legalább 5 hónapig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az igazolást nem kell az igényhez mellékelni.);

Összege

2010-ben 64.125,-Ft,  ikergyermekek esetén 2010-ben 85.500,-Ft/ikergyermek.

Mikor és hogyan fizetik?

Ha mindet beadtál és hiánypótlásra nincs szükség -, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell elbírálni, és a jogosultság megállapítása esetén soron kívül kiutalni az igénybejelentésen megjelölt számlára vagy lakcímre.

TGYÁS - Terhességi-gyermekágyi segély

Kinek?

A terhességi-gyermekágyi segély annak a nőnek jár, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt szült. A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (168 napon keresztül), melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni.

Mikor?

A szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyike, de legkésőbb a szülés napja a jogosultság kezdete. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Hol, hogyan?

A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt szóban vagy írásban a foglalkoztatónál (pl. a munkáltatónál) kell bejelenteni, függetlenül attól, hogy a munkahely rendelkezik-e társadalombiztosítási kifizetőhellyel. Az egyéni vállalkozók - az előírt nyomtatványon - a telephelyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál terjeszthetik elő kérelmüket.

Mit kell benyújtani, mellékelni?

1. A kitöltendő formanyomtatványok letölthetőek az OEP honlapjáról.

2. Az édesanya személyazonosító, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája, lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata.

3. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.

4. Amennyiben a szülés napjánál korábban történik az igénylés, akkor csatolni kell a „Terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást” és a Terhesgondozási könyvet, (vagy annak másolatát)

5. A szülést igazoló kórházi igazolás

6. Munkáltatói igazolás, ha a munkahely nem TB kifizetőhely

  Összege:

  Összegét a szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, a naptári átlagkereset 70 százaléka, és nincs maximalizálva.

  Mikor és hogyan fizetik?

  Elintézési ideje a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanap (ha nem kell hiánypótlás).

  A tárgyhónapot követő hó 10. napjáig folyósítják minden hónapban.

  GYED – Gyermekgondozási díj

  Kinek?

  Az jogosult a GYED-re, aki a szülés napját megelőző időszakban, két éven belül legalább 365 napot biztosított volt, vagy pedig az azt megelőző 42 napon belül szűnt meg a munkaviszonya. A GYED, legfeljebb annyi időre vehető igénybe, mint amennyit a szülő biztosításban töltött, és maximum a gyerek kétéves koráig jár.

  Mikor?

  A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét vagy az annak megfelelő időtartamot követően folyósítható az egyik szülő részére. A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

  Hol, hogyan

  Az igényeket a munkáltatónak vagy az Egészségbiztosítási Pénztárnak kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. Az igények hiányosan is benyújthatók, ebben az esetben hiánypótlásra szólítják fel az igénylőket, a hiányzó iratok később is csatolhatók.

  Mit kell benyújtani, mellékelni?

  1. Az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" című dokumentumot, két példányban. A szükséges dokumentumok itt tölthetőek le az OEP honlapjáról.

  2. A szülő foglalkoztatói igazolása a munkáltatótól.

  3. A gyerek eredeti születési anyakönyvi kivonata.

  4. Magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozata.

  5. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv).

  6. Tanuló esetén a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentum.

   Összege:

   Ha a szülés előtt biztosítva volt a szülő 365 napot, akkor a jövedelem 70 százaléka lesz a GYED összege, amennyiben nem, akkor a minimálbér kétszeresének a harmincad része lesz a napi jövedelem.

   A gyed adó- és járulékköteles; maximális összege a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, 2010-ben bruttó 102.900 Ft, nettó 86.008 Ft forint.

   Mikor és hogyan fizetik?

   Elintézési ideje, a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanap (ha nem kell hiánypótlás).

   A tárgyhónapot követő hó 10. napjáig folyósítják minden hónapban.

   GYES - Gyermekgondozási segély

   Kinek?

   A saját háztartásban nevelt gyermek után

   - a vérszerinti, az örökbefogadó

   - a szülővel együtt élő házastárs,

   - a nagyszülő (a gyermek első évének betöltését követően), a szülő jogán,

   - az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

   - a gyám,

   - a nevelőszülő.

   Mikor?

   A gyermek 3. életévének betöltéséig, 2010. április 30. után született gyermek esetében a gyermek 2. életévének betöltéséig, ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jogosult az igénylő.

   Az igény benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Késedelmes benyújtás esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl megállapítására méltányosságból sincs lehetőség.

   Amennyiben az igénylő GYED helyett igényli a GYES-t, a GYES az igény írásban történő benyújtása napjától folyósítható legkorábban.

   Hol, hogyan?

   A Kincstár lakcím szerinti regionális igazgatóságánál vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkahelynél lehet igényelni postai úton vagy személyesen

   Mit kell benyújtani, mellékelni?

   1. Az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra", valamint 2. számú pótlap „Gyermekgondozási segély igényléséhez" formanyomtatványok kitöltésével, és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok kellenek hozzá. A nyomtatvány beszerezhető a Kincstár regionális igazgatóságainál, a települési önkormányzatoknál, illetve letölthető erről és erről az oldalról. Nagyszülő igényéhez itt megtalálható külön nyomtatvány kell.

   2. érvényes személyi igazolvány, vagy kártya típusú jogosítvány vagy útlevél másolatát;

   3. lakcímkártyának a lakcím részéről készült másolatát;

   4. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát

   5. az igénylő ÉS a gyerek TAJ kártyájának másolatát;

   6. az igénylő adóazonosító kártyájának másolatát;

   7. amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztárnak tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát;

   8. ha az igénylő a szülővel együtt élő házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát;

   9. ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az erről szóló orvosi igazolást eredetben;

   10. ha az igénylő nevelőszülő, a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről rendelkező jogerős határozatának másolatát;

   11. ha az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyámként történő kirendelésről szóló jogerős határozatának másolatát;

   12. ha az igénylő a saját háztartásban nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba kihelyezést elrendelő határozat másolatát;

    Az első hat pontban jelzett okmányokat minden igénylő esetében szükséges csatolni, míg a többi okmány csatolása- értelemszerűen - csak az adott élethelyzetben lévőkre vonatkozik.

    Összege:

    A GYES összegét mindig a legkisebb öregségi nyugdíj összegében határozzák meg. Ebből az összegből nyugdíjjárulék kerül levonásra, így 2010-ben egy gyermek esetén nettó 25.793 Ft. Ikreknél nettó 51.585 Ft.

    Mikor és hogyan fizetik?

    Bankszámlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítaniuk. (Nem akkor érkezik, akkor indítják.)

    Fontos kérdések:

    Van-e lehetőség, hogy egyidejűleg az egyik szülő GYES-t, a másik szülő pedig terhességi-gyermekágyi segélyt, GYET-et vagy GYED-et kapjon?

    Nincs.

    GYES mellett van-e lehetőség munkavégzésre?

    A jelenlegi szabályok szerint a GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem, a gyermek egyéves kora után időbeli korlátozás nélkül folytathat.

    A GYES-ben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után folytathat napi 4 órában, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. (Napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytatott kereső tevékenységnek minősül, ha a munkavégzés szombat-vasárnap történik, feltéve, hogy a munkaidő a heti 20 órát nem haladja meg.)

    DE

    A kormány tervei szerint 2011-től gyes mellett nem lehet majd 8 órában munkát végezni.

    GYET - Gyermeknevelési támogatás

    Kinek?

    A gyermeknevelési támogatásra jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és a háztartásban nincs további 3 olyan korú gyermek, akikre a jogosultság megállapítható.

    Ha a GYET-ben részesülő szülő a folyósítás ideje alatt újabb gyermeket szül, ez a GYET-re való jogosultságot megszüntető körülmény. Ugyanakkor ezzel megigényelhető a GYES.

    Mikor?

    A GYET az igény benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani az ellátást, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl a GYET megállapítására méltányosságból sincs lehetőség.

    Hol, hogyan?

    A Kincstár lakcím szerinti regionális igazgatóságánál vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkahelynél lehet igényelni postai úton vagy személyesen

    Mit kell benyújtani, mellékelni?

    1. „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra", valamint 4. számú pótlap „Gyermeknevelési támogatás igényléséhez" formanyomtatványok

    2. kitöltési útmutatóiában szereplő iratok kellenek hozzá. A nyomtatvány beszerezhető a Kincstár regionális igazgatóságainál, a települési önkormányzatoknál, illetve letölthető erről és erről az oldalról.

    3. érvényes személyi igazolvány, vagy kártyatípusú jogosítvány vagy útlevél másolatát;

    4. lakcímkártyának a lakcím részéről készült másolatát;

    5. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát

    6. az igénylő ÉS a gyerek TAJ kártyájának másolatát;

    7. az igénylő adóazonosító kártyájának másolatát;

    8. amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztárnak tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát;

    9. ha az igénylő a szülővel együtt élő házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

    Összege:

    A GYET havi összege - a gyermekek számától függetlenül- azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével Az ellátás folyósításának időtartama 9,5 % nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít. Összege 2010-ben bruttó: 28.500 Ft,  nettó: 25.793 Ft.

    Mikor és hogyan fizetik?

    Bankszámlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítaniuk. (Nem akkor érkezik, akkor indítják.) 

    Van-e lehetőség a GYET mellett munkavégzésre?

    A GYET-ben részesülő szülő kereső tevékenységet napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. (Napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytatott kereső tevékenységnek minősül, ha a munkavégzés szombat-vasárnap történik, feltéve, hogy a munkaidő a heti 20 órát nem haladja meg.)

    Babakötvény

    A babakötvény a fiatalok életkezdését segítő támogatás, mely a szülők későbbi megtakarításával nyeri el valós értelmét. Az alap állami támogatás összegét a 2010-ben, illetve az azt követően született gyermekek után az éves költségvetési törvények határozzák meg.

    Amennyiben a szülő Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót választ, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett Start-számlára fizet be, a befizetések után minden évben a befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft, befizetések utáni állami támogatást kap.

    Ezen felül a gyermeké az összes, Start-számlára történt szülői és/vagy egyéb támogatói (pl. önkormányzati) befizetés, valamint a számlán jóváírt hozam (mely főleg szülői befizetések esetén igen jelentős lehet). Mivel a befizetések után állami támogatás jár, a szülői vagy egyéb magánszemély támogatói befizetések után semmilyen adókedvezmény nem vehető igénybe (ezáltal a támogatás jövedelem független és csak a befizetett összegtől, illetve a család anyagi helyzetétől függ – a nehezebb anyagi helyzetben lévők gyermekei többet kapnak).

    A Start-számlát interneten keresztül is lehet igényelni ezen az oldalon.

     

    Hasznos információk az újszülött irataival kapcsolatban:

    Anyakönyvezés

    A kórházban felveszik a szükséges adatokat, és ennek alapján hivatalból kiállítják a születési anyakönyvi kivonatot.

    Lakcímkártya

    Az újszülött törvényes képviselője a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg továbbíthatja az anyakönyvvezetőnek az iránti kérelmét, hogy a törvényes képviselők nevét és telefonszámát az újszülött hatósági igazolványán feltüntessék.

    Személyi igazolvány

    Az Európai Unióban határátlépéshez útlevél helyett alkalmas. A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél. A kérelmet az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. Igénylése később a helyi okmányirodában történik.

    TAJ szám/kártya újszülöttek részére

    2009-től megváltozott az újszülöttek részére kiállított TAJ igénylése, azt már nem kell a szülőknek kérni.

    A személyi adat- és lakcímnyilvántartás (okmányirodák) az újszülött adatairól hivatalból tájékoztatják az illetékes egészségbiztosítási pénztárat. Az újszülöttek TAJ igénylése során, fő szabály szerint az újszülött lakóhelye szerinti Regionális EP az illetékes, de a szülő kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állítsa ki a TAJ kártyát.

    A személyi adat nyilvántartó szervnek az újszülött adatairól való adatszolgáltatása teljesítését követően az egészségbiztosító hivatalból soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ számát igazoló hatósági igazolványt.

    Adószám, igazolvány

    Az APEH ügyfélszolgálatán igényelhető.

    Center