Ez az adatkezelési tájékoztatás azért készült, hogy Ön a jogai gyakorlásához és személyes adatainak biztonságához szükséges információk birtokába kerüljön.  

Hírlevél szolgáltatáshoz

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Bezzeganya.hu az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Bognár Tünde

honlap: www.bezzeganya.hu

e-mailcím: tunde@bezzeganya.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

A feliratkozók tájékoztatása a Bezzeganya blogban megjelent újdonságokról, információkról, akcióikról.

3. Az adatkezelés jogalapja

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes önkéntes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk.

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

5. Az adatkezelés időtartama

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását - az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával - vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva tud, illetve az bezzeganya@bezzeganya.hu email címre küldött levélben. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait csak az Adatkezelő ismerheti meg.

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek ill. külföldre nem történik.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emailes megkeresés – bezzeganya@bezzeganya.hu

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Bognár Tünde

honlap: www.bezzeganya.hu

e-mailcím: tunde@bezzeganya.hu

A bezzeganya@bezzeganya.hu  címre érkezett levelek feladóinak emailcímeit csak az Adatkezelő ismeri, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át. A fenti emailcímre beküldött írások szerzői hozzájárulnak ahhoz, hogy a beküldött tartalmak a Bezzeganya blogban – szerkesztés után – megjelenjenek. A bejegyzés eltávolítását a szerző kérheti, melynek az Adatkezelő 14 napon belül köteles eleget tenni.