Idén márciusban a különböző szociális ellátások, áprilisban pedig a gyermekek után járó ellátások igénylésében történtek változások. Ezekről készítettem egy kis összefoglalót. Remélem hasznos lesz.

Kezdem a szociális ellátásokkal.

Az aktív korúak ellátása ez év februárig foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), vagy rendszeres szociális segélyként volt folyósítva. 2015. március 1. napjával az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből átkerült a járási hivatalokhoz. A két ellátási forma közül az FHT igénylésének feltételei változatlanok maradtak. A rendszeres szociális segély megszűnt, helyette egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (EGYT) folyósítanak, az arra jogosultaknak. A támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtható: lakcím szerint illetékes járási hivatalnál, települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél.

(Részletes tájékoztató aktív korúak ellátására való jogosultságról)

2015. február 28-al megszűnt a normatív lakásfenntartási, valamint az adósságkezelési támogatás. Ha a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra. Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben,  az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.

A kötelező óvodáztatás bevezetésével 2015. szeptember 1. napjától nincs lehetőség óvodáztatási támogatás megállapítására.

Szintén márciustól az önkormányzatok által különböző jogcímeken folyósított segélyeket (temetési segély, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) összevonták, helyettük pedig települési támogatást állapítanak meg. A gyakorlatban a települési támogatásnak különböző típusait juttatják a képviselő-testületek. A település önkormányzatok támogatást nyújthatnak különösen a lakhatással kapcsolatos kiadások, gyógyszer-kiadások és temetési költségek viseléséhez, és a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére. Ezek mind adható támogatások, tehát minden helyi önkormányzat maga dönt arról, hogy milyen típusú támogatást, milyen feltétellel és milyen összegben, pénzben vagy természetben nyújt. Érdemes tájékozódni a település honlapjáról, illetve a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárán minden önkormányzat rendelete megtalálható.

2015. április 1-jével a családtámogatási (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. A szervezeti átalakulás a családtámogatási ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz. A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután továbbításra a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. A nyomtatványok továbbra is letölthetőek a MÁK honlapjáról. Családtámogatási és lakástámogatási ügyfélszolgálatok itt. A lakástámogatási hatósági eljárást a fővárosi és megyei kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál) lehet kezdeményezni. Lakástámogatások esetében a Magyar Államkincstárnál indult, jogerős döntéssel le nem zárt ügyekben 2015. április 1-jétől az illetékes kormányhivatal jár el. Részletes tájékoztató és nyomtatványok itt találhatók.

point sunny

További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán.
Tetszik?