A Human Rights in Childbirth hágai nemzetközi konferenciáról szóló sorozatunk befejező része

A konferencia nyilatkozata a felek igényeiről

A Magyarországról szóló esettanulmány sűrítetten jelenítette meg a világ más országaiban is felmerülő problémákat. Ugyan a helyzet államonként némileg nemzeti jelleget ölt, sok a közös vonás. Ez adta a konferencia másik különleges jelentőségét. A megszólaló szakemberek ugyan saját országuk tapasztalataiból indultak ki, a két nap során mégis egy-egy szakterület egy-egy egységes hanggá olvadt össze. Így egy nemzetek feletti, szakmai párbeszéd alakulhatott ki, melyben az érintett felek kifejezhették és megvitathatták vágyaikat, igényeiket és sérelmeiket.

A konferencia két napja során elhangzottak alapján megfogalmazhatóvá váltak ezek az egységessé olvadó álláspontok. Minden fél alapvető, közös és legfőbb célja, az anya és a magzat egészsége. A nézetek abban a kérdésben térnek el egymástól, hogy ennek elérése érdekében mi a legcélravezetőbb út. Itt van szükség a konszenzus megtalálására.

Mit szeretne az anya?

 • · A saját és magzata életét, és egészségét minden lehetséges eszközzel megóvni, az esetlegesen felmerülő problémákat megelőzni.
 • · A felelősségteljes döntéshozatalhoz szükséges sokoldalú, elfogulatlan, teljeskörű tájékoztatást.
 • · Olyan szülészeti ellátást, melyben bizalom és tisztelet övezi a saját testével és gyermekével kapcsolatos döntéseit.
 • · A szülészorvosok és a bábák, mint az őt ellátó, az ő igényeiről gondoskodó szakemberek partneri együttműködését.
 • · Egyedi, személyre szabott szülészeti ellátást.
 • · Azt, hogy a teljeskörű tájékozódás után megfogalmazott igényeit, kéréseit a segítő szakemberek meghallgassák és aszerint járjanak el. (Pl. a tájékoztatáson alapuló beleegyezés feltételét, és a beavatkozás visszautasításának lehetőségét.)
 • · Szülése folyamán méltósággal-, és tisztelettel teli bánásmódot.
 • · A szülés során végzett orvosi beavatkozások minimalizálását. A szükségtelen beavatkozások és a normális, élettani szülés során végzett beavatkozások mellőzését.

Mit szeretne a bába?

 • · Az anya és magzat életét, és egészségét minden lehetséges eszközzel megóvni, az esetlegesen felmerülő problémákat meglőzni.
 • · Önálló, autonóm, egyedi szaktudással rendelkező szakemberként való elismerést.
 • · Egyenlőségen és egymás szaktudása iránti kölcsönös tiszteleten alapuló partneri együttműködést a szülészorvosokkal.
 • · Szakmáját a szülészeti ellátás integrált részeként, a többi szakemberrel egyenlő partnerként gyakorolni, szakmai, jogi, erkölcsi és anyagi tekintetben is.
 • · Egy erős bábaszövetséget, mely szakmai iránymutatást, támogatást, és továbbképzést biztosít számára.

Mit szeretne a szülészorvos?

 • · Az anya és magzat életét, és egészségét minden lehetséges eszközzel megóvni, az esetlegesen felmerülő problémákat megelőzni.
 • · Szakértelmének és szakterületének tiszteletben tartását.
 • · A szülészeti ellátásban betöltött szerepének megóvását.
 • · Jogi helyzetének tisztázását.

Mit szeretne a jogász?

 • · Az Európai Unió tagállamainak törvénykezése igyekezzen eleget tenni az európai irányelveknek, mind a jogszabályok, mind a gyarkorlat szintjén.
 • · A szülő nőt megillető jogok maximális tiszteleben tartását, az őket segítő szakemberek szakértelmének elismerését, és más szakmákhoz hasonlóan egyenlő bánásmódot.
 • · Az igazságszolgáltatás során a tények és szakvélemények  elfogulatlan, pártatlan figyelembe vételét, a kettős mérce alkalmazásának megszüntetését.
 • · Minden szakterület kérdéses eseteiben egy független, az adott területen járatos szakértői bizottság járjon el elsőként, a bűntetőjogi igazságszolgáltatás csak a végső lépés lehet.

A különböző szakterületek tehát egy emberjogi szemléletű, és az anyát és párt, mint fogyasztót középpontba állító semleges területen fogalmazhatták meg álláspontjukat, a feszítő problémákat, és igényeiket. Az esemény egyik nagy tanulsága, hogy a nemzetinek tűnő problémák valójában világszerte jelen vannak, ezért nemzetek feletti segítségért és összefogásért kiáltanak.

A konferencia során nemzetek feletti szakmai csoportok jöttek létre (jogászok, bábák, orvosok, dúlák, társadalomtudósok, etikusok, stb. részvételével) melyekhez konkrét esetekben ezután segítségért lehet fordulni. A konferencia honlapja hamarosan egy ilyen szakértői fórummá alakul, melyhez bárki fordulhat adott témákkal, kérdésekkel, problémákkal, nemzetiségétől függetlenül.

Karádi Júlia